»»

"/>
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija sastali su se juče sa predstavnicima JP „Olimpijski bazen Otoka“ iz Sarajeva
U toku pripremne aktivnosti u vezi realizacije projekta odlaska učenika na plivanje
Datum: 16.01.2020.

Sastanak je organizovan s ciljem organizovanja jednodnevnog odlaska djece na Olimpijski bazen te upoznavanja sa osnovama plivanja.

Realizacijom ovog projekta oko 250 učenika četvrtih razreda osnovnih škola imalo bi priliku posjetiti Olimpijski bazen, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijedilo bi Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Plivanje , kao višestruko korisna sportska i rekreativna aktivnost najefikasnije je sredstvo za fizičku i psihičku relaksaciju , harmoničan razvoj organizma , aktivni odmor , a pruža ogroman doprinos u izgradnji i formiranju mlade ličnosti.

Poseban značaj, pored zdravstvenog, je da se kroz druženje i kolektivan rad, razvijaju  sociološki,  pedagoški i drugi aspekti , a neprocjenjiv značaj je uključivanje djece u sportski i zdrav način života gdje za devijantnosti i poroke nema mjesta, istaknuto je ovom prilikom.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.