»»

"/>
Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas započela tematsku sjednicu
Vođena rasprava o temi „Sport u BPK Goražde“
Datum: 11.02.2020.

O temi „Sport u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ raspravljala je danas Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sjednici su prisustvovali i predstavnici sportskih saveza i  klubova s područja našeg kantona.

Nakon konstruktivne rasprave o ovoj temi, donesen je zaključak kojim se pozivaju svi sportski klubovi, kolektivi i ustanove te građani da u roku od sedam dana Skupštini BPK Goražde dostave svoje prijedloge zaključaka iz oblasti sporta, o kojim će se očitovati resorno ministarstvo i  Vlada BPK Goražde.

Nakon usvajanja zaključka, prva tematska sjednica  Skupštine BPK Goražde je prekinuta,  a o prijedlozima i zaključcima koje dostavi Vlada BPK Goražde, Skupština BPK Goražde će se izjašnjavati na nastavku sjednice koja će biti održana na prijedlog Kolegija Skupštine BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.