»»

"/>
U zgradi Vlade upriličen prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola u školskoj 2019/2020.godini
Uz diplome, čestitke najboljim učenicima uputili premijerka BPK i ministar obrazovanja
Datum: 09.06.2020.

U organizaciji Vlade i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, danas je upriličen  prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola s prostora našeg kantona u školskoj 2019/2020.godini.

Deset učenika ponijelo je titulu najboljih zahvaljujući  postignutom  uspjehu  u nastavnim i vanastavnim aktivnostima, a uz čestitke učenicima generacije, diplome su ovom prilikom uručili  premijerka  BPK Goražde Aida Obuća  i resorni ministar Arman Bešlija.  U svom obraćanju oni su ukazali na značaj njihovog truda i zalaganja koje je u konačnici dovelo  do uspjeha te im poželjeli  puno uspjeha i sreće  u daljem obrazovanju.

Učenici generacije su:

Adna Mašić (OMŠ „Avdo Smailović)

Erna Mujezinović (OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde)

Amila Herak (OŠ Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde)

Lamija Balijagić (OŠ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići)

Ilma Deljo (OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača)

Alma Kunovac (OŠ“Ustikolina“ Ustikolina)

Eldina Efendić (OŠ „Prača“ Prača)

Ahmed Mahmutović (STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde)

Mirza Hadžić (MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde

Samra Kovač (SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde).

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.