»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održan sastanak Savjetodavnog odbora za podršku uspostavljanju dualnog organizovanog stručnog obrazovanja BPK Goražde
Datum: 18.06.2020.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, održan je prvi sastanak Savjetodavnog odbora za podršku uspostavljanju dualnog organizovanonog stručnog obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Sastanku je prisustvovao i resorni ministar Arman Bešlija.

Na sastanku su predstavljene planirane aktivnosti za naredni  period koje podrazumijevaju  izradu planskih dokumenata u cilju jačanja saradnje sa poslodavcima te stvaranje uslova za adekvatno preuzimanje namijenjene uloge u sistemu dualno organizovanog stručnog obrazovanja i obuke.

Ovo tijelo će u narednom periodu pratiti aktivnosti projekta definisanih Operativnim planom i pružati svoj doprinos u provođenju projektnih zadataka, razmjeni informacija i unaprjeđenju znanja u oblasti dualno orjentisanog stručnog obrazovanja.

Takođe,  članovi Savjetodavnog odbora će informisati strukture unutar institucija i organizacija ispred kojih su nominovani o aktivnostima i napretku u provođenju definisanih aktivnosti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.