»»

"/>
Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Razgovarano o produženom boravku djece u školama
Datum: 24.05.2012.

Obzirom da je ocijenjeno da postoji potreba za organizovanjem produženog boravka djece u osnovnim školama, ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović održala je danas sastanak sa direktorima osnovnih škola „Fahrudin Fahro Baščelija“, „Husein ef. Đozo“ i „Mehmdalija Mak Dizdar“ na kojem je razgovarano o mogućnostima realizacije produženog boravka djece u ove tri škole.

Produženi boravak djece ranije je bio organizovan u goraždanskim vrtićima „Sunce“ i SOS Kinderdorf, a obzirom da su kapaciteti vrtića popunjeni, oni više neće biti u mogućnosti ponuditi ovu vrstu usluga.

Resorno ministarstvo već je sačinilo Program produženog boravka djece u školama na području BPK Goražde kojim su utvrđeni sadržaji i aktivnosti produženog boravka, kojim bi bila obuhvaćena djeca uzrasta od 6 do 12 godina.

Kako bi se utvrdio broj djece koja bi koristila usluge produženog boravka, u toku naredne sedmice u školama će se provesti ankete o zainteresovanosti roditelja, što će biti i polazna osnova za daljnje aktivnosti ministarstva i škola na njegovoj organizaciji.

Ukoliko ova ideja zaživi, usluge produženog boravka moći će koristiti i djeca koja vozare do škole, kako bi za vrijeme čekanja prijevoza bila pod nadzorom.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.