»»

"/>
Ministar obrazovanja i predsjednici sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja
Potpisane izmjene kolektivnog ugovora
Datum: 05.08.2020.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Arman Bešlija, predsjednica Sindikata osnovnog obrazovanja Senada Tabaković i predsjednik Sindikata srednjeg obrazovanja Eldin Isanović danas su potpisali Izmjene Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Naime, Kolektivnim ugovorom za djelatnost srednjeg obrazovanja za teritorij Bosansko- podrinjskog Kantona Goražde i Kolektivnim ugovorom za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde definisan je regres za godišnji odomor. Obzirom da je prilikom isplate regresa bilo određenih nejasnoća pristupilo se izmjenama ovih kolektivnih ugovora, a sve iz razloga kako bi se preciznije definisala obaveza isplate regresa, a time i otklonile eventualne nejasnoće.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.