»»

"/>
Na zajedničkom sastanku
Razmatrana organizacija nastavnog procesa od septembra 2020.godine
Datum: 07.08.2020.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, 06.08.2020. godine održan je radni sastanak sa predstavnicima Ministarstva za zdravstvo, Zavoda za javno zdravstvo, Kantonalne uprave za inspekcijske poslove te direktorima osnovnih i srednjih škola  i predstavnicima Sindikata.

Tema sastanka bila je razmatranje mogućnosti i modela rada odgojno-obrazovnih ustanova s područja Kantona tj. organizacija nastavnog procesa od septembra 2020.godine.

Na sastanku su prezentovane aktivnosti, projekti i planovi Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport  s  ciljem stvaranja  uslova za početak nove školske godine, a u kontekstu iznalaženja najoptimalnijeg rješenja za učenike u obrazovnom, ali i zdravstvenom  smislu.

Direktori škola su prezentovali planove i modele rada uzimajući u obzir prostorne, infrastrukturne i kadrovske kapacitete svakog školskog objekta, a svaki plan je obuhvatio specifične mjere koje bi se kontinuirano provodile u cilju prevencije širenja virusa COVID 19, ukoliko Krizni štab ministarstva zdravstva donese preporuke da škole nastavni proces realizuju u školskim klupama. Konstatovano je da sve škole kroz posebne planove i određene korekcije rada zadovoljavaju potrebne uslove za otvaranje škola za učenike.

Realizaciju nastavnog procesa u školama pratilo bi niz propisa o organizaciji rada, trajanju časova, kontroli poštivanja mjera, realizaciji NPP, pravilima kretanja i rada, s posebnim naglaskom na poštivanje mjera epidemiologa i relevantnih institucija, a što je već pripremljeno od strane Ministarstva za obrazovanje.

Na sastanku je doneseno nekoliko zaključaka, a među njima i zaključak da se planovi škola dostave na razmatranje Kriznom štabu ministarstva zdravstva kako bi se u najkraćem roku donijele odluke, preporuke i smjernice.

Naglašeno je da je do sada nekoliko kantona donijelo odluku o otvaraju škola od septembra, a također su i prezentovane preporuke međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima dječijih i ljudskih prava.

Nakon odluke Kriznog štaba o mogućem modelu rada škola a u kontekstu epidemiološke situacije, Ministarstvo za obrazovanje će pristupiti realizaciji ostalih otvorenih pitanja u saradnji sa direktorima škola, nastavncima, roditeljima i NVO- a, s ciljem pripreme za početak školske godine.

 

 

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.