»»

"/>
Održan sastanak predstavnika Pedagoškog zavoda BPK sa direktorima škola na području BPK Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje
Razgovarano o pripremama za uspješno izvođenje odgojno-obrazovnog procesa u specifičnim uslovima
Datum: 16.09.2020.

Predstavnici Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na čelu sa novoizabranim direktorom Admirom Kurtovićem, održali su danas prvi sastanak sa direktorima svih osnovnih  i srednjih škola te predškolskih ustanova s područja našeg Kantona .

Cijeneći trenutnu situaciju u organizaciji nastavnog procesa u odgojno-obrazovnim ustanovama, na sastanku su prezentirane metodologije izrade godišnjih planova rada te usaglašen način jednoobraznog planiranja na nivou svih odgojno-obrazovnih ustanova u BPK Goražde za školsku 2020/2021. godinu.

Prema riječima Emine Hadžić, stručne savjetnice za oblast obrazovanja, cilj ovog sastanka su upute za uspješno izvođenje nastave, uz poštivanje svih zakonskih i podzakonskih akata odgojno-obrazovnih ustanova za školsku 2020/2021.godinu s jedne stane i poštivanje preporuka i naredbi kriznih štabova, kao i Zavoda za javno zdravstvo,  s druge stane.

S obzirom na specifičan početak školske 2020/2021.godine zbog pandemije COVID-a 19, sve škole su uradile krizne planove u skladu s kojima se organizira odgojno-obrazovni proces.

Takođe je rečeno da je uspostavljena on-line platforma, odnosno da su stekli uvjeti za realizaciju on line nastave u osnovnim i srednjim školama, te da je 15.septembra završen prvi ciklus edukacije svog nastavnog osoblja.

Danas je takođe razgovarano i o pripremama za drugi ciklus edukacije Office365 te su u vezi s tim date upute svim direktorima osnovnih i srednjih škola u vezi provođenja ove aktivnosti. Svi nastavnici razredne nastave, kako je istaknuto, prošli su edukaciju za korištenje google class room ( gugl učionice).

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.