»»

"/>
Iz Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Ministar obrazovanja BPK Goražde: “Odrasli će dobiti priliku da se obuče za perspektivno zanimanje”
Datum: 12.11.2020.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantonaGoražde usvojilo je Program usavršavanja odraslih za zanimanje Prerađivač plastičnih masa. Zahvaljujući usvajanju ovog programa osobe sa završenom srednjom školom sa navršenih 18 godina života dobit će priliku da se obuče za zanimanje koje je prespektivno i veoma traženo na tržištu rada. Cilj programa je obučiti odrasle za uspješno i kvalitetno obavljanje poslova u zanimanju prerađivač plastičnih masa u skladu sa potrebama tržišta rada te povećanje njihove mogućnosti za zaposlenje. Na izradi programa radio je internacionalni ekspert i lokalna interdisciplinarna grupa sastavljena od predstavnika Ministarstva obrazovanja, Službe za zapošljavanje BPK Goražde, JU SSŠ Džemal Bijedić Goražde, te predstavnici Fondacije Hastor, kompanije PREVENT COMPONENTS d.o.o. Goražde i njemačkog GIZ-a. Ministar obrazovanja BPK Goražde istakao je kako je saradnja između obrazovnih institucija i kompanija ključna za stvaranje novih radnih mjesta.

“Osluškujući potrebe privrede i tržišta rada, Ministarstvo je, u partnerstvu sa kompanijom PREVENT COMPONENTS d.o.o. Goražde, Fondacijom Hastor i njemačkimGIZ-om, donijelo Program usavršavanja za zanimanje Prerađivač plastičnih masa. U cjelokupan proces izrade ovog programa bili su uključeni svi relevantni akteri. U izradi programa omogućeno je učešće i kompanijama koje zapošljavaju ovaj kadar kako bi se osiguralo da program ispunjava potrebe realnog sektora.Donošenje ovog programa je samo jedna od aktivnosti koju je Ministarstvo realiziralo sa partnerima u okviru projekta IDEAL s ciljem uspostavljanja modernog sistema obrazovanja za prerađivače plastike orijentisanog ka tržištu rada”, izjavio je ministar za obrazovanje BPK Goražde Arman Bešlija.

Bešlija je dodatno istakao kako će odrasli dobiti priliku da se obuče za perspektivno zanimanje te da će se na taj način u budućnosti moći smanjiti stopa nezaposlenosti i odlazak mladih ljudi. Direktor Fondacije Hastor, Seid Fijuljanin izrazio je posebno zadovoljstvo zbog još jedne uspješno okončane aktivnosti u okviru partnerstvaMinistarstvaobrazovanja, Prevent Components-a, Fondacije i njemačkog GIZ-a. “U okviru projekta podržana je izrada standarda za zanimanje Prerađivač plastičnih masa te je BiH postala bogatija za jedinstven dokument koji definira sva potrebna znanja i vještine koje određena osoba mora imati kako bi bila sposobna za rad u ovom zanimanju kod različitih poslodavaca u sektoru plastične industrije.

Također je podržana izrada najsavremenijeg nastavnog plana i programa u BiH za pomenuto zanimanje, koji je izrađen na osnovu standarda zanimanja i usklađen u cjelosti sa potrebama tržišta rada.

“U skladu sa novoizrađenim planom i programom, cijelo jedno odjeljenje učenika je u prethodnoj školskoj godini praktičnu nastavu odrađivalo u privrednim subjektima. Sada smo odlučili napraviti korak dalje u smjeru neformalnog obrazovanja što je izrodilo Programom usavršavanja odraslih za zanimanje Prerađivač plastičnih masa, koji je usvojen od strane Ministarstva obrazovanja. Industrija plastike je vrlo jak i brzorastući sektor u BiH kojem nedostaju kvalificirani radnici. Novi nastavni planovi i programi i saradnja između obrazovnih institucija i kompanija, a time i bolja kvalificiranost radnika i učenika su od ogromnog značaja za Prevent i druge kompanije u ovom sektoru, kako bi zadovoljili svoju buduću potražnju za kvalificiranim radnicima.“, istakao je Fijuljanin.

Kompanija PREVENT COMPONENTS d.o.o. Goražde, Fondacija Hastor i GIZ implementiraju projekat „IDEAL- Poboljšanje i razvoj obrazovnog sistema za plastičare u Bosni i Hercegovini“. Razvojno partnerstvo sa Prevent Components d.o.o. Goražde je dio programa develoPPP.de koji GIZ provodi u ime Ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Njemačke (BMZ).

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.