»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Nagrađeni pobjednici kantonalnih i drugih takmičenja
Datum: 11.06.2012.

 

Na dvije posebne svečanosti, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, uz podršku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, nagradilo je danas prigodnim priznanjima i novčanim nagradama učenike koji su ostvarili najbolje rezultate na kantonalnim, federalnim, državnim i drugim takmičenjima u školskoj godini 2011/2012.godini. Priznanje je odato i njihovih nastavnicima koji su uložili maksimum napora u pripremi svojih učenika. Nagrađeno je više od 130 učenika i nastavnika, a ova svečanost koja je prešla u tradiciju, čestitka je Vlade i resornog kantonalnog ministarstva svima koji su iskazali svoje znanje i trud da bi bili najbolji kao i podstrek da i dalje tako nastave.

Priznanja i nagrade dobili su osnovci, pobjednici kantonalnih takmičenja iz predmeta: matematika, engleski jezik, fizika, vjeronauka i informatika, dok su srednjoškolci nagrađeni za pobjede u takmičenjima iz matematike, fizike i vjeronauke.

Nagrade su uručene i pobjednicima takmičenja iz saobraćajnog obrazovanja-biciklizma, koje je za učenike osnovnih škola realizovano u saradnji sa Auto-moto klubom Goražde. Osnovci i srednjškolci učestvovali su i na takmičenju iz CIVITAS-a, a prva mjesta na ovom takmičenju osvojile su ekipe OŠ „Ustikolina“ iz Ustikoline i Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“.

Za ukupne rezultate postignute na IV Festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola BiH – osvojeno I mjesto, nagrađena je Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“, a za rezultate postignute na ovom takmičenju nagrađena je Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“. Za osvojeno prvo, odnosno drugo mjesto, na Festivalu rada srednjih tehničkih i stručnih škola BiH – pojedinačno nagrađeni su Dragan Stojanović i Ferida Mašić.

OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ nagrađena je za 2. mjesto i nagradu „Srebreni točak tehnike“ na 51. Smotri naučno-tehničkog stvaralaštva mladih BiH, a Ajla Begić, za osvojeno 2.mjesto na Federalnom takmičenju iz biologije za srednje škole.

Pored ovog, sasvim zasluženo, nagrade su dodijeljene učenicima i nastavnicima Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ koji su na XV Federalnom takmičenju učenika i studenata muzičkih škola i akademija i III gitarskom Valjevskom takmičenju osvojili mnoštvo nagrada.

Učenici ove škole svojim nastupom uljepšali su današnju svečanost, koja je, kako je istaknula ministrica obrazovanja Alma Delizaimović, nastavak prakse iz ranijih godina kojom Ministarstvo obrazovanja, u saradnji sa Pedagoškim zavodom, želi zahvaliti i čestitati vrijednim učenicima i nastavnicima na uloženom trudu i pokazanom znanju te ih podstaći u daljem školovanju.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.