»»

"/>
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport
Alternativni način obaveznog predškolskog programa u BPK Goražde
Datum: 16.02.2021.

Obavezni predškolski program u godini pred polazak u školu, na području Bosanskopodrinjskog antona (BPK) Goražde  ove godine bit će realizovan na alternativan način, u skladu sa epidemiološkom situacijom – potvrdio je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Arman Bešlija.

Po njegovim riječima, resorno ministarstvo se na  osnovu stručnog mišljenja Zavoda za javno zdravstvo BPK i stava menadžmenta vrtića, izjasnilo da u ovom momentu ne postoje adekvatni uslovi da se program organizuje i provodi na način kako je to bilo proteklih godina.

” Obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju i mišljenje Zavoda i predškolskih ustanova. ministarstvo se odlučilo za alternativan način obaveznog predškolskog programa kako se ne bi dovela u pitanje sigurnost djece polaznika, ali i  druge djece koja borave u vrtićima, jer moramo voditi računa o epidemiološkim mjerama” – kazao je Bešlija.

Pojasnio je da alternativni način podrazumijeva sve elemente obaveznog predškolskog programa, ali u reduciranom obimu.

”Planirana je realizacija igraonica koje bi trajale dva sata, dva puta sedmično, ali u manjim grupama i sa kraćim časovima. Prema raspoloživim podacima, u obavezni predškolski preogram bi trebalo biti uključeno 231 dijete, ali to zavisi od interesovanja roditelja koji će izvršiti prijave putem javnog poziva koji će biti raspisan do kraja ovog ili početkom narednog mjeseca” – kazao je on.

Resorni ministar naglasio je da je odluka o realizaciji obaveznog predškolskog programa, na ovakav način. donesena u najboljem interesu djece.

” Uprkos otežavajućim okolnostima nismo odustali od toga da djeca imaju određene aktivnosti pred polazak u školu, isto kao što smo i nastavu prilagodili trenutnoj situaciji. I roditelji su nam dostavili rezultate ankete i očekujemo da oni budu naši partneri kao i do sada. Obzirom da još nije usvojen ni Budžet BPK za ovu godinu te da je na snazi Odluka o privremenom finansiranju, odmah nakon konsultacija sa Ministarstvom finansija, slijedi raspisivanje javnog poziva za prijavu djece” – kazao je ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.