»»

"/>
Sastanak premijerke BPK i ministra za obrazovanje sa predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“
Bosansko-podrinjski kanton Goražde dat će svoju punu podršku radu temeljnim organizacijama kulture koje iza sebe imaju višedesetljetnu tradiciju rada i djelovanja
Datum: 03.03.2021.

Uoči održavanja obnoviteljsko-izborne skupštine Gradskog društva “Preporod” Goražde, u zgradi Vlade BPK Goražde premijerka  Aida Obuća i ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija  sastali su se sa predsjednikom Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“ Sanjinom Kodrićem.

Na sastanku je razgovarano o pokretanju procedure za donošenje odluke kojom bi se temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine u koje, osim Bošnjačke zajednice kulture „Preporod“, spadaju i Hrvatsko kulturno društvo „Napredak“, Srpsko prosvjetno i kulturno drušvo „Prosvjeta“ te Jevrejsko kulturno-prosvjetno i humanitarno društvo „La Benevolencija“, proglasile organizacijama kulture od posebnog značaja i za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Prema riječima predsjednika Kodrića, od Vlade BPK Goražde se očekuje podrška u smislu donošenja Odluke o utvrđivanju nacionalnih kulturnih društava od posebnog značaja, koju je u prošloj godini usvojio Grad Sarajevo, čime je kao glavni grad BiH započeo proces društveno – odgovornog vraćanja digniteta i omogućavanja neometanog rada i djelovanja temeljnih organizacija kulture naroda u BiH, na koji se čekalo više od sedamdeset godina. Takva odluka, kako je istaknuto, već je u fazi donošenja i u ostalim kantonima, a pokrenuta je takođe inicijativa  da se posebnim zakonom na nivou Federacije BiH regulira status i finansiranje ova četiri nacionalna kulturna društva.

S ciljem afirmacije izuzetnih kulturnih vrijednosti, Bosansko-podrinjski kanton Goražde će dati svoju punu podršku radu ovim temeljnim organizacijama kulture koje iza sebe imaju višedesetljetnu tradiciju rada i djelovanja, kako bi se nastavile baviti razvojem, afirmacijom, promocijom i istraživanjem kulture, kulturne baštine i kulturnih identiteta naroda BiH, istaknuto je na sastanku.

Bošnjačka zajednica kulture „Preporod“ predstavlja ponos Bošnjaka. To je institucija, koja uz prekid rada u nekim godinama socijalističkog razdoblja našeg društva, traje više od jednog stoljeća i svjedoči o našem kulturno-povijesnom angažmanu i odgovornosti. Na početku 21. stoljeća BZK “Preporod” predstavlja bošnjačku instituciju kulture koja baštini sve bitne sadržaje, događaje i procese unutar bosanske i bošnjačke kulture u dvadesetom stoljeću. Glavno sjedište (Matični odbor) „Preporoda“ je u Sarajevu, a širom Bosne i Hercegovine su brojna općinska društva, kojih danas i ima oko sedamdeset.

BZK “Preporod” je razgranat u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Sandžaku, Kosovu, Norveškoj, Švedskoj i drugim zemljama.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.