»»

"/>
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Započeo upis učenika u prvi razred osnovnih škola, očekuje se blagi porast broja učenika
Datum: 20.04.2021.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputilo je poziv  roditeljima/starateljima djece rođene u periodu od 01.09.2014. godine do 31.08.2015. godine to jeste  djece koja će do mjeseca septembra 2021. godine napuniti šest godina života, da prijave  djecu za upis u prvi  razred osnovne škole.

Prijava  djece  započela je u ponedjeljak, 19.04.2021. godine i traje do 30.04.2021. godine. Zbog epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, a u cilju zaštite zdravlja djece roditelji/staratelji prijavu djece mogu izvršiti  telefonskim putem, putem e -maila ili lično kod pedagoga u prostorijama škole. U skladu sa zakonom, upis djece će se obaviti u mjesecu maju, a o terminima upisa,  roditelji/staratelji će biti blagovremeno obaviješteni od strane škola.

Prateći epidemiološku situaciju, te poštujući mjere i naredbe kriznih štabova, prema riječima ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Armana Bešlije, ministarstvo će nastojati da putem škola obezbijedi sve uslove za nesmetan upis učenika.

„Na naše zadovoljstvo, očekujemo blagi porast broja učenika koji će se upisati u školskoj 2021/2022. godini. Prema preliminarnim spiskovima, podaci su da će se u ovoj školskoj godini u prvi razred upisati oko 230 učenika, a ono što je evidentno jeste da je sve manji broj učenika za upis u ruralnim školama, dok gradske škole imaju konstantan broj učenika. Što se tiče područnih škola u Ustikolini, Vitkovićima i Ilovači, one uvijek, otprilike, imaju po jedan razred i to kombinovani, dok u Prači bude jedan ili nijedan učenik, što je slučaj i ove godine. Nadamo se da ćemo imati sve obezbijeđene uslove kako bi se mogao sigurno odvijati upis u škole“-ovom prilikom kazao je ministar Bešlija.

Upis će trajati tokom cijelog mjeseca maja, a nakon toga roditelji/staratelji učenika će dobiti dalje instrukcije od strane škole i pedagoga.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.