»»

"/>
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Upućen poziv roditeljima da se uključe u sutrašnju javnu raspravu o temi “Upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu”
Datum: 10.05.2021.

O temi „Upis učenika u prve razrede srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu“ Ministarstvo za obrazovanje mlade, nauku, kulturu i sport održat će sutra javnu raspravu na koju se pozivaju svi zainteresovani da uzmu učešće kako bi dali svoje primjedbe i sugestije na prijedlog zanimanja koje su dostavile škole. Javna rasprava održat će se u Sali Skupštine BPK Goražde sa početkom u 14:00 sati.

Prema riječima ministra Armana Bešlije, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde je već obavilo konsultacije sa školskim odborima srednjih škola i tripatitnim Savjetodavnim  vijećem za upis učenika o zanimanjima koja su predložena.

„Prijedlog MSŠ „Enver Pozderović je da se u ovoj školskoj godini formiraju dva razreda gimnazije, jedan poljoprivredne, STŠ „Hasib Hadžović“ je predložila zanimanja mašinske, hemijske i građevinske struke, dok je STŠ „Džemal Bijedić“ predložila da se formiraju odjeljenja za zanimanje krojač, mehatroničar tehničar i mehaničar zavarivač“. To su zanimanja koja su dostavile škole, a s obzirom da smo  imali dosta primjedbi i sugestija od strane roditelja,  iz tog razloga pozivamo ih da se uključe u diskusiju na javnoj raspravi kako bi Ministarstvo prijedlog dostavilo prema Vladi na usvajanje koja će i utvrditi konačnu odluku“-kazao je ministar za obrzaovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Arman Bešlija.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.