»»

"/>
Sastanak ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde sa projekt menadžerom međunarodne organizacije British Council
Razgovarano o realizaciji trogodišnjeg regionalnog programa pod nazivom „Škole za 21. vijek“
Datum: 08.06.2021.

Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Arman Bešlija i stručna savjetnica za osnovno obrazovanje Amira Borovac  sastali su  se danas sa projekt menadžerom međunarodne organizacije British Council Amilom Karavdić.

Tokom susreta razgovarano je o realizaciji trogodišnjeg regionalnog programa pod nazivom  „Škole za 21. vijek“ koji finansira Vlada Velike Britanije a realizuje British Council u saradnji sa ministarstvima obrazovanja u BiH, a učešće u njegovoj realizaciji će uzeti i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde.

Kako je istaknuto, cilj programa je osnovnim školama omogućiti da učenicima obezbijede sticanje vještina od ključnog značaja za ostvarivanje kreativnog doprinosa kulturi i privredi 21. vijeka, a provodi se paralelno s opštim nastavnim planom i programom, kako bi se učenicima omogućilo sticanje digitalnih vještina te vještina za rješavanje problema kao i stvaranja kritičnog mišljenja, što je neophodno za uspješnu karijeru i nastavak obrazovanja.

Partnerstvo u realizaciji programa sa međunarodnom organizacijom British Council će doprinijeti razvoju obrazovanja i ključnih vještina učenika osnovnih škola na prostoru našeg kantona kroz adekvatan pristup obuci, opremi i nastavnim materijalima.

Učenici će imati mogućnost sticanja novih vještina koje će unaprijediti njihovu kreativnost i sposobnost za rad u timu, čime se poboljšavaju izgledi da u budućnosti lakše nađu posao, a direktori svih osnovnih škola će podržati uvođenje novih i inovativnih metoda u nastavu te nastojati motivirati nastavnike da ih primjenjuju u učionicama.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.