»»

"/>
Upriličen prijem za učenike generacije
Uz čestitke, učenicima dodijeljene diplome i nagrade
Datum: 14.06.2021.

U organizaciji Vlade i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, u zgradi Vlade BPK Goražde danas je upriličen prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola s prostora našeg kantona u školskoj 2020/2021.godini, koji su ponijeli titulu najboljih zahvaljujući postignutom uspjehu u nastavnim i vanastavnim aktivnostima.

Bila je ovo prilika da se razgovara o budućim planovima učenika kada je u pitanju nastavak školovanja te podršci koju je u mogućnosti pružiti Vlada i resorno ministarstvo, a čestitke učenicima generacije ovom prilikom uputila je premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i resorni ministar Arman Bešlija.

Osim čestitki, na današnjem prijemu učenicima generacije dodijeljene su i diplome, a Vlada i resorno ministarstvo obezbijedili su i novčane nagrade.

UČENICI GENERACIJE  GENERACIJE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE U ŠKOLSKOJ 2020/2021. GODINI

Starhonić Esma  (JU OŠ „Husein Ef. Đozo“ Goražde)

Husejnović Amina (JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija)

Šakrak Emil (JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići)

Sprečo Ajla (JU OŠ“Prača“ Prača)

Omerbašić Sara (JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina)

Bardak Eldar (JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača)

Peštek Nedim (JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde

Geca Melisa (JU MSŠ“Enver Pozderović“ Goražde)

Ratković Meriha (JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde)

Šalaka Eldin (JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde IV stepen)

Hodžić Elvina (JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde III stepen)

 

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.