»»

"/>
Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Upriličen sastanak sa članom Odbora za kulturu iz grada Linkoping Švedska
Datum: 30.07.2021.

Novoimenovana ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde Biljana Begović sa saradnicima upriličila je danas sastanak sa Amirom Omerovićem, članom Odbora za kulturu iz grada Linkoping Švedska.

Na sastanku je razgovarano o uspostavi saradnje između ministarstva i Odbora iz Švedske u oblasti kulture i sporta, s posebnim akcentom na razmjenu iskustava u vezi uvođenja programa za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.