U okviru projekta „Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnike ranjivih grupa“
Otpočela četverodnevna edukacija nastavnika iz tri osnovne škole s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 16.08.2021.

Na osnovu potpisanog Sporazuma između organizacije Save the Children i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde, danas je otpočela četverodnevna edukacija nastavnika iz tri osnovne škole s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje su uključene u projekat „Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnike ranjivih grupa“.

Nastavnici koji pohađaju ovu edukaciju će imati priliku da uče o novoj HEART metodologiji koja se intenzivno počela koristiti u zadnjih nekoliko godina sa ciljem podrške i pomoći radu sa učenicima.

HEART predstavlja pristup koji se temlji na umjetnosti, a koji ima za cilj pružiti psihosocijalnu podršku djeci koja su izložena ozbiljnom ili hroničnom stresu.

Cilj programa je da se kroz umjetnost pomogne djeci da procesuiraju i izraze osjećanja vezana za svoja iskustva.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.