»»

"/>
Sastanak sa direktorima SOS Kinderdorfa
Datum: 12.12.2011.

Premijer BPK Goražde Emir Frašto i ministrice u Vladi BPK Goražde Alma Delizaimović i Azra Kuljuh susreli su se danas u Goraždu sa nacionalnim direktorom SOS Kinderdorfa za BiH Amirom Omanovićem i direktorom vrtića SOS Kinderdorf u Goraždu Alijom Lapom.

Na zajedničkom sastanku razgovarano je o dosadašnjem radu ovog vrtića u Goraždu te njegovom budućem funkcionisanju, obzirom da je osnovna misija SOS vrtića omogućiti besplatan predškolski boravak djece iz socijalno ugroženih porodica, a procentualna zastupljenost te djece, u ovim vrtićima, trebala bi iznositi 70 posto.

Iskazana je potreba nastavka saradnje između svih relevantnih sudionika, s ciljem unaprijeđenja uslova i proširenja kapaciteta za predškolski odgoj i obrazovanje djece na prostoru BPK Goražde, s posebnim akcentom na uključivanje u taj proces socijalno osjetljivih skupina djece, kako bi im se pružile jednake mogućnosti ranog razvoja i socijalnog uključivanja.

Pored svojih redovnih aktivnosti, SOS Kinderdorf BiH realizuje i niz drugih projekata za dobrobit djece. Jedan od značajnijih projekata jeste i Program jačanja porodice koji se realizuje u partnerstvu sa centrima za socijalni rad i čiji je osnovni cilj smanjenje broja odvajanja djece od biološke porodice.

SOS vrtić u Goraždu trenutno radi i na realizaciji projekta u okviru kojeg će u funkciju biti stavljen Dnevni centar u kojem će djeci, kroz razne edukativne, zabavne i kulturne sadržaje i uz stručno vođenje tima SOS-a, biti omogućeno da provode svoje slobodno vrijeme.

 

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.