»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Omogućiti najkvalitetnije moguće obrazovanje za djecu s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju i njihovu lakšu inkluziju u društvo
Datum: 12.11.2021.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je kroz redovne aktivnosti u odgojno-obrazovnom procesu uočilo potrebu za unaprjeđenje  prakse u odgoju i obrazovanju djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju. Cilj je omogućiti najkvalitetnije moguće obrazovanje za tu djecu, ali i omogućiti lakšu inkluziju osoba s invaliditetom u društvo. Smatramo da ovo pitanje zahtijeva multisektorski pristup, prvenstveno sektora obrazovanja te zdravstvene i socijalne zaštite.

Shodno tome, održan je sastanak sa relevantnim institucijama i ustanovama u navedenoj oblasti, a to su Centar za socijalni rad BPK Goražde, Dom zdravlja Isak Samokovlija, Centar za mentalno zdravlje.  

Sastanku su prisustvovale osobe koje rukovode navedenim institucijama i ustanovama, ali i osobe koje u okviru svojih poslova i radnih zadataka rade s djecom s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju i njihovim roditeljima. 

Nakon detaljne rasprave, iznesenih konkretnih primjera i problema s kojima se suočavaju odgojno-obrazovne ustanove kada je u pitanju odgoj i obrazovanje djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju, a sve s ciljem omogućavanja najkvalitenijeg mogućeg obrazovanja djece s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju i lakše inkluzije osoba sa invaliditetom u društvo, na sastanku su usvojeni sljedeći zaključci;

– Zdravstvene ustanove trebaju više pažnje posvetiti pedijatrijskim pregledima kod sistematskih pregleda – kako prilikom upisa učenika u osnovnu školu, tako i prilikom upisa u predškolske ustanove; Problem s kojim se susreću trenutno zdravstvene ustanove, a i škole jesu limitirani ljudski kapaciteti u ovom segmentu.

U narednom periodu potrebno je osigurati obuku asistenata u nastavi koja će biti ciljano usmjerena; Istražiti mogućnost osnivanja dnevnog centra (sada postoji Resursna soba kroz čije programe trenutno prolazi 19 djece);  Neophodno je osnažiti i educirati roditelje te inicirati osnivanje udruženja roditelja djece s poteškoćama u razvoju; Inicirati saradnju s nevladinim sektorom i međunarodnim organizacijama kako bi se roditeljima, asistentima i kompletnom sistemu pružila podrška u različitim segmentima rada sa djecom s poteškoćama u fizičkom i psihičkom razvoju.

 Nakon što je ukazano na činjenicu da se u posljednjih godinu dana postupak otkrivanja, ocjenjivanja sposobnosti, razvrstavanja i evidencije djece i omladine ometene u psiho-fizičkom razvoju provodi u Goraždu, gdje se imenuje komisija u skladu sa konkretnom problematikom, ukazano je na činjenicu da komisija radi po pravilniku koji je donesen 2001.godine te je razgovarano i o mogućnostima revidiranja istog.  

Na sastanku je takođe razgovarano i o mogućnostima promjene Pravilnika o odgoju i obrazovanju učenika sa posebnim obrazovnim potrebama u osnovnim i srednjim školama, prvenstveno u dijelu ocjenjivanja učenika te je donesen zaklučak da i ovaj Pravilnik treba revidiradi. 

Usaglašeni su dalji postupci s ciljem unapređenja odgoja, obrazovanja i kvaliteta života ove ranjive kategorije stanovništva.  

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.