»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Organizovana obuka za asistente u nastavi i nastavnike koji rade s djecom s teškoćama u razvoju
Datum: 19.01.2022.

U sklopu Plana stručnog usavršavanja odgajatelja, nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde organizovali su obuku za asistente u nastavi i nastavnike koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.

Edukacija je održana u prostorijama OŠ „Husein ef. Đozo“, a predavač je bila Vildana Obuća, dipl. defektolog, sa bogatim iskustvom u radu sa učenicima koji imaju teškoće u učenju. Interes za ovu obuku je pokazao veliki broj prosvjetnih radnika, ali zbog važećih epidemioloških mjera obuci nisu mogli prisustvovati svi zainteresovani. Kroz predavanja, radionice, kao i vježbe simulacije konkretnih situacija, učesnicima edukacije ponuđene su metode, alati i rješenja za postupanje u konkretnim situacijama u inkluzivnoj učionici.

Edukaciji su prisustvovali i uposlenici Pedagoškog zavoda i Ministarstva, zajedno sa resornom ministricom, koja je od početka školske 2021/2022.godine poduzela veliki broj aktivnosti koje za cilj imaju unaprjeđenje kvaliteta nastave i rada s djecom koja imaju teškoće u učenju i razvoju.

Ministrica je kazala da će u narednom periodu biti posvećena veća pažnja ovoj problematici te naglasila potrebu za stipendiranjem studenata koji studiraju edukacijsko-rehabilitacijske fakultete, jer se uočilo da su defektolozi i terapeuti deficitarna zanimanja u našem kantonu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.