»»

"/>
U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Tradicionalni prijem za učenike generacije
Datum: 25.06.2012.

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović sa saradnicima danas je upriličila prijem za učenike generacije osnovnih i srednjih škola sa prostora BPK Goražde za školsku 2011/2012. godinu. Ovom svečanom činu prisustvovao je i premijer BPK Goražde Alija Begović te direktor i predstavnik Upravnog odbora Osnovne škole“Mehmedalija Mak Dizdar“ Dževad Šivšić i Mirsad Crljenković.

Čestitke na ostvarenom uspjehu učenicima i njihovim roditeljima uputili su ministrica i premijer sa željom da ovaj svoj uspjeh potvrde i u narednom školovanju, a pored čestitki , učenicima generacije uručena su i priznanja te novčane nagrade.

Učenici generacije osnovnih i srednjih škola za školsku 2011/2012.godinu

-OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići – Berin Spahović

– OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde – Damir Bešlija

– OŠ“ Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde – Nadira Imamović

– OŠ „ Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača – Advija Hrelja

– OŠ „Ustikolina“ Ustikolina – Muhamed Bajraktarević

– OŠ „ Prača“ Prača – Almedina Žigo

– OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde – Bakir Vehabović

– STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde – Ajla Begić

– MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde – Alma Suljić

– Najbolji učenik u generaciji u SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde je Haris Čavrk.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.