»»

"/>
U OŠ "Husein ef. Đozo" Goražde realizovana radionica u okviru projekta "Za našu bolju budućnost- zaštita i promocija prava djece i žena u BiH"
Predstavnici NVO “Medica” iz Zenice prisustvovali jednoj od radionica i posjetili resorno kantonalno ministarstvo
Datum: 18.02.2022.

U četvrtak, 17.02.2022.godine, OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde posjetili su predstavnici NVO “Medica” iz Zenice sa direktoricom Sabihom Husić kako bi prisustvovali jednoj od radionica u okviru  projekta “Za našu bolju budućnost- zaštita i promocija prava djece i žena u BiH”,  koji se realizuje u saradnji sa NVO “Medica” iz Zenice, Centrom za edukaciju i istraživanje “Nahla” i Zavodom Krog iz Slovenije.

Projekat se realizuje u 10 kantona na područiju FBiH.

Prema riječima stručne savjetnice za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu BPK Goražde Emine Hadžić, glavni cilj projekta je podizanje svijesti i edukacija djece o njihovima pravima, njihovo osnaživanje za aktivno učešeće u promociji principa nenasilja i zaštite prava u njihovim zajednicama. Tri učenika devetih razreda u ovoj školi prošli su edukaciju u trajanju od devet dana za realizaciju radionica svojim vršnjacima.

Učenici edukatori će svojim vršnjacima realizovati radionice u drugom polugodištu ove školske godine.

Nakon realizacije časa vršnjačkog učenja o zaštiti prava djece, upriličen je sastanak sa predstavnicima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, predvođenim ministricom Biljanom Begović, gdje se govorilo o primjerima dobre prakse u zaštiti prava ranjivih kategorija, s akcentom na prava žena i borbu protiv svih oblika nasilja.

Istaknut je primjer zajedničkog djelovanja Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i nevladinog sektora u zaštiti prava žena žrtava nasilja kroz osiguranje sigurnog stana za ovu kategoriju stanovništva.

Osim navedenog, razgovaralo se o mogućnostima buduće saradnje Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i “Medice”  kroz potpisivanje sporazuma o saradnji i provedbi projekata u odgojno-obrazovnim ustanovama u našem kantonu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.