»»

"/>
Nakon okončanih  pregovora sa predstavnicima Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Postignut dogovor u vezi usaglašavanja  Instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za uposlene u osnovnim i srednjim školama na području našeg kantona
Datum: 29.03.2022.

Tim povodom, premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Biljana Begović upriličile su danas sastanak sa predstavnicima sindikata, na kojem su razgovarale o narednim aktivnostima kako bi se ove instrukcije našle na  dnevnom redu naredne  sjednice  Vlade BPK Goražde, kada bi trebalo doći do njihovog usvajanja.

Ovom prilikom izraženo je zadovoljstvo postignutim ishodom s obzirom da su stvorene pretpostavke za konačno povećanje plaća uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju, na što se, prema riječima predstavnica sindikata, čekalo dvanaest godina.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.