»»

"/>
Poslije dvije godine pauze, ponovo startuje „Program stručnog osposobljavanja“ kantonalne Službe za zapošljavanje
Vlada sufinansira program sa 100.000 KM
Datum: 11.04.2022.

S ciljem omogućavanja svim mladim osobama sa završenom visokom stručnom spremom koje se nalaze na evidenciji nezaposlenih lica Službe za zapošljavanje BPK Goražde da kroz „Program stručnog osposobljavanja u 2022.godini“ steknu svoje prvo radno iskustvo, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izdvojit će 100.000 KM.

Nosilac realizacije ovog Programa čija je vrijednost 228.000 KM bit će Služba za zapošljavanje BPK Goražde, a u finansiranju osim Vlade Bosansko-podrinjskog Goražde, sa 48.000 KM učestvuje Federalni zavod za zapošljavanje, dok je ostatak sredstava obezbijedila kantonalna Služba.

„Nakon dvije godine pauze, zbog posljedica pandemije virusa COVID-19,  visokoobrazovanim osobama bez radnog iskustva koji se nalaze na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje pružit će se  mogućnost stručnog ospobljavanja i sticanje prvog radnog iskustva za samostalan rad u struci, kako bi stekli uslov za polaganje stručnih ispita i postali konkurentniji na tržištu rada. Prema procjenama ta sredstva su dovoljna za finansiranje oko 70 visoko obrazovanih osoba, koje će ostvariti pravo putem javnog poziva koji će objaviti Služba, koja će ujedno vršiti i vrednovanje prijava te u konačnici i zaključiti ugovore sa korisnicima. Ukoliko se ukaže potreba za finansiranje više osoba, nastojat ćemo obezbijediti dodatna sredstva“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Dodala je da se na ovaj javni poziv mogu prijaviti i zaintersovani poslodavci, a ostavljena je i prilika mladim osobama da mogu preuzeti vaučer sa kojim mogu i  sami tražiti poslodavca.

Programom je predviđeno finansiranje, u periodu od dvanaest mjeseci, toplog obroka, osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalnog oboljenja te troškovi prijevoza, ukoliko osoba stanuje na udaljenosti većoj od tri kilometra od mjesta gdje obavlja stručno osposobljavanje, u visini mjesečne karte gradskog saobraćaja.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.