»»

"/>
U okviru projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini”
Uručena osnovna tehnička oprema partnerskim pedagoškim zavodima u BiH
Datum: 14.04.2022.

U današnje vrijeme teško je zamisliti rad bez digitalne podrške, a najnovije okolnosti u dobu pandemije u kojima smo se morali snalaziti su nas poučile da kroz online komunikaciju itekako rad jeste moguć, samo na jedan drugačiji način. Periodično smo čak svjedočili i boljim rezultatima, manjim troškovima i efikasnije utrošenom vremenu koje nam je omogućila digitalna sfera od održavanja nastave, treninga, sastanaka pa sve do redovne komunikacije između kolega i kolegica, učenika i učenica.

U tu svrhu, partneri projekta ”Stručno obrazovanje u BiH”,  partnerske institucije tj, partnerski pedagoški zavodi od danas imaju na raspolaganju set osnovne multimedijalne opreme za provođenje svojih redovnih aktivnosti, a također i održavanje online edukacija, sastanaka i konferencija. U zavisnosti od iskazanih potreba i prioriteta, pedagoškim zavodima je isporučena kompjuterska oprema, audio i video  oprema, kao i oprema za  foto i multimedijalnu produkciju.

Prema riječima direktora Pedagoškog zavoda BPK Goražde Admira Kurtovića, jedan od dugoročnih ciljeva projekta ”Stručno obrazovanje u BiH” je jačanje kapaciteta partnerskih pedagoških zavoda i njihovo osposobljavanje za pružanje što bolje podrške stručnim školama u implementaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanja.

„ Nabavka osnovnog seta tehničke opreme je nastavak aktivnosti koje su započete sa održanim online obukama za predstavnike i predstavnice pedagoških zavoda, a nastavljena je jačanjem kapaciteta pedagoških zavoda u BiH kroz saradnju i razmjenu iskustava sa sličnim institucijama iz drugih zemalja. Svaki od partnerskih zavoda će optimizirati svoj rad uz podršku koja je dogovorena na osnovu njihovih potreba i prioriteta. Aktivnosti će se odvijati tokom naredne dvije godine uz podršku projekta, a adekvatna tehnička opremljenost pedagoških zavoda je preduslov za kvalitetnu implementaciju“, ističe direktor Kurtović.

Pomenute aktivnosti su realizovane u okviru projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke. Projekat se zalaže za poboljšanje srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje će mladićima i djevojkama ponuditi znanje i vještine za budućnost, a poslodavcima kvalitetan i konkurentan kadar na tržištu rada.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.