»»

"/>
I ove godine, "Školu u prirodi" pohađat će učenici V razreda osnovnih škola s područja našeg kantona
Ministrica obrazovanja obišla područnu školu u Fočanskoj Jabuci gdje je planirana njena realizacija
Datum: 27.04.2022.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde u okviru definisanih aktivnosti za školsku 2021/22. godinu planiralo je realizaciju posebnog oblika odgojno-obrazovnog rada „Škola u prirodi“, za sve učenike V razreda osnovnih škola s područja kantona.

 Kako bi se na licu mjesta uvjerili u uslove za realizaciju ovog programa, jučer je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Biljana Begović sa saradnicima obišla područnu školu u Fočanskoj Jabuci gdje je planirana realizacija.

 „Škola u prirodi” je prilika da kroz cjelovit doživljaj konkretnih nastavnih sadržaja koji prema Nastavnom planu i programu provodi  nastavnik, učenici kroz opažanje, upoređivanje, mjerenje i opisivanje, prikupljanje podataka, zaključivanje i obrazlaganje uče o svijetu koji ih okružuje.

Posebna činjenica je da je višednevni boravak sa prijateljima iz razreda jedinstvena prilika da se učenici zbliže i bolje upoznaju pod novim okolnostima, da dogovore i usvoje pravila zajedničkog života, vježbaju metode tolerancije i uvažavaju različitosti, utvrde pozitivne higijenske navike i pravila lijepog ponašanja.

Direktorica škole je prezentovala potrebe i aktivnosti koje škola provodi kako bi se stekli uslovi za realizaciju svih sadržaja, ali i ugodnog boravka učenika i nastavnika, te su zajednički dogovoreni dalji koraci pripreme.

Realizacija „Škole u prirodi” je planirana u periodu od 16.05.2022. godine do 27.05.2022. godine po tri nastavna dana za svakog učenika V razreda, raspoređenih u četiri grupe a prema rasporedu koji će svaka škola dobiti u narednom periodu.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.