»»

"/>
Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Upriličena dvodnevna radionica o temi “Uspostavljanje sistema interne i eksterne evaluacije srednjih stručnih i tehničkih škola u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde “
Datum: 31.05.2022.

Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u školskoj 2021/2022. godini uz podršku projekta “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” kojeg provodi Njemačko društva za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit GIZ) u ime Vlada Švicarske i SR Njemačke, radi na unaprjeđenju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa.

Jedan od dugoročnih ciljeva projekta ”Stručno obrazovanje u BiH” je jačanje kapaciteta partnerskih pedagoških zavoda i njihovo osposobljavanje za pružanje što bolje podrške stručnim školama u implementaciji dualno organizovanog stručnog obrazovanja.

U tom  cilju, Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao koordinator za predstavnike Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport i Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te nastavnike i direktore osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upriličio je dvodnevnu radionicu o temi “Uspostavljanje sistema interne i eksterne evaluacije srednjih stručnih i tehničkih škola u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde” koja se održava 31.05. do 01.06. 2022.godine .

Kako je ovom prilikom naglašeno, jedan od ciljeva Pedagoškog zavoda BPK Goražde jeste da dugoročno osigura proces modernizacije škola uvođenjem instrumenata za osiguranje kvalitete u škole i da razvije sistem interne i eksterne evaluacije škola. Ekspert Klaus Schneider predstavio je jedan evropski model u sistemu upravljanja kvalitetom, pružio pregled spektra strukturnih inovacija, promjena i razumijevanja nove uloge i škola i Pedagoškog zavoda. Projekat “Stručno obrazovanje u Bosni i Hercegovini” se zalaže za poboljšanje srednjeg stručnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini koje će učenicima ponuditi znanje i vještine za budućnost, a poslodavcima kvalitetan i konkurentan kadar na tržištu rada.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.