»»

"/>
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Potpisan Ugovor o izvođenju radova na sanaciji krova, zamjeni stolarije i fasade na pomoćnom objektu JU Osnovna škola „Ustikolina“ iz Ustikoline
Datum: 29.07.2022.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kanatona Goražde Aida Obuća potpisala je danas sa privrednim društvom „Baša“ d.o.o iz Ustikoline, Ugovor o  izvođenju radova na sanaciji krova, zamjeni stolarije i fasade na pomoćnom objektu JU Osnovna škola „Ustikolina“ iz Ustikoline, a potpisivanju je prisustvovala i direktorica ove javne ustanove Jasmina Omerbašić.

Realizacija projekta čija vrijednost je oko 55.000KM, doprinijet će boljim uslovima kada je riječ o odvijanju odgojno-obrazovnog procesa u ovoj školskoj ustanovi, ali i dati jedan ljepši izgled objetu koji se nalazi u samom centru općine Foča u FBiH.

„Vlada BPK Goražde prepoznala je prioritete  OŠ „Ustikolina „ iz Ustikoline koji su navedeni u projektu te iznašla način finansiranja kako bi se sve te aktivnosti i implementirale.  Rok za izvođenje radova je do 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao, tako da se nadam da će učenici početkom nove školske godine imati bolje uslove za odvijanje nastave“-kazala je premijerka BPK Goražde Aida Obuća nakon potpisivanja ugovora .

Riječi zahvalnosti Vladi BPK Goražde što je prepoznala značaj projekta za ovu školsku ustanovu koju pohađa 116 učenika, ovom prilikom uputila je i direktorica OŠ „Ustikolina“ iz Ustikoline Jasmina Omerbašić.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.