»»

"/>
Save the Children i Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde
Realizovana četverodnevna edukacija nastavnika iz tri osnovne škole s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 26.08.2022.

Na osnovu potpisanog Sporazuma između organizacije Save the Children i Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde, realizovana je četverodnevna edukacija nastavnika iz tri osnovne škole s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koje su uključene u projekat „Poboljšanje pristupa i kvaliteta inkluzivnog obrazovanja za vrijeme pandemije COVID-19 za djecu pripadnike ranjivih grupa“.

Nastavnici koji pohađaju ovu edukaciju su imali priliku da se upoznaju sa  novom HEART metodologijom koja se intenzivno počela koristiti u zadnjih nekoliko godina, s ciljem podrške i pomoći radu sa učenicima.

HEART predstavlja pristup koji se temlji na umjetnosti, a koji ima za cilj pružiti psihosocijalnu podršku djeci koja su izložena ozbiljnom ili hroničnom stresu. Cilj programa je da se kroz umjetnost pomogne djeci da procesuiraju i izraze osjećanja vezana za svoja iskustva.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.