»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini
Predstavljen Pravilnik o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde
Datum: 29.08.2022.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u saradnji s Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, organizovalo je danas prezentaciju nedavno izrađenog i usvojenog Pravilnika o prepoznavanju, prevenciji i zaštiti od diskriminacije u osnovnim i srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

O značaju ovog propisa govorila je ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Biljana Begović, a sam Pravilnik je prisutnima predstavio Amir Duhović, šef Odsjeka za pravne i opšte  poslove u Ministarstvu, koji je ovom prilikom dao osnovne smjernice za implementaciju ovog veoma značajnog propisa.

Prezentaciji su osim predstavnika Pedagoškog zavoda i osnovnih i srednjih škola, prisustvovale  i predstavnice Mreže vijeća učenika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.