»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Sve spremno za početak nove školske godine
Datum: 31.08.2022.

Nova školska  2022/23. godina na području Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde počinje sutra.   Tim povodom, ministrica za obrazovanje,mlade, nauku, kulturu i sport Biljana Begović sa saradnicima iz Pedagoškog zavoda upriličila je sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola na prostoru našeg kantona.    

U školske klupe krenut će  oko 2.800 učenika osnovnih i srednjih škola, a sve pripreme za početak nastave uspješno su okončane, uključujući upise, konkursne procedure za prijem nastavnog i drugog osoblja, kao i ostale aktivnosti.   

 U osnovne škole upisano je 205 prvačića, dok je u tri srednje škole na području kantona upisano 174 učenika.  

Prema riječima resorne ministrice Biljane Begović, na sastanku sa direktorima škola prezentirani su i rezultati analiza Pedagoškog zavoda BPK vezano za uspjeh učenika na kantonalnim, federalnim i državnim takmičenjima i prijemnim ispitima. 

„  Analiza je važna kako bi se uočili nedostaci i napravili neki novi koraci u cilju poboljšanja kvaliteta nastave, jer smo imali određeni disbalans u odnosu na ocjene sa kojima su učenici izašli iz osnovnih škola i rezultate na prijemnim ispitima pri upisu u srednje  škole. Više je uzroka je u pitanju, a jedan od njih je i online nastava. Recimo, učenici završnih razreda su sedmi i osmi razred pohađali online, tako da je to ipak ostavilo posljedice na rezultate kod učenika, ali ima i drugih uzroka te smo direktorima uputili određene sugestije, u smislu motivacije kako učenika tako i nastavnika“ – istakla je Begović. 

Nastavni proces odvijat će se u školskim klupama, s tim da  je u i predstojećoj školskoj godini planirana jedna sedmica online nastave na početku drugog polugodišta. 

Ministarstvo za obrazovanje uz podršku resornog Federalnog ministarstva, ove godine izvršilo je nabavku udžbenika za učenike sedmih razreda slabijeg socijalnog statusa, a po uzoru na prethodne, i u ovoj školskoj godini Ministarstvo za boračka BPK pitanja izdvojit će sredstva za nabavku udžbenika za učenike srednjih škola, iz kategorije boračke populacije.   

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.