»»

"/>
Press konferencija Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
U novoj školskoj godini nastavu će pohađati 2057 osnovaca
Datum: 01.08.2012.

Na današnjoj press konferenciji koju je organizovala ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović sa saradnicima govorilo se o upisu učenika u osnovne škole na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u školskoj 2012/13. godini.

U narednoj školskoj godini broj učenika u osnovnim školama na području našeg kantona biće manji za 188 u odnosu na prethodnu godinu, zbog čega odjeljenja u pojedinim školama, u pogledu broja učenika, neće biti organizovana u skladu sa pedagoškim standardima.

S ciljem prevazilaženja ovog problema, a uzimajući u obzir specifične okolnosti poput udaljenosti područnih od matičnih škola, većeg broja učenika sa zdravstvenim smetnjama, čestih migracija stanovništva i podsticaja povratka stanovništva na seoska područja, Vlada BPK Goražde je na jučerašnjoj sjednici dala saglasnost Ministarstvu za obrazovanje za organizovanje nastave u skladu sa ponuđenim prijedlogom formiranja odjeljenja.

I ove godine Ministarstvo će osigurati besplatne udžbenike za učenike prvih razreda osnovnih škola kao i za učenike iz socijalno ugroženih porodica.

U narednoj školskoj godini neće biti viška nastavnog osoblja, obzirom da je za 26 nastavnika kojima je nedostajalo časova, osigurana puna norma njihovim angažmanom u dvije ili više škola na području kantona.

Bez obzira na ovu činjenicu, resorno Ministarstvo raspisaće i konkurse za popunu radnih mjesta nastavnika matematike, stranih jezika, informatike i tehničkog odgoja, koji su već godinama deficitarni kadrovi u BPK Goražde.

Prema riječima ministrice Delizaimović, Ministarstvo za obrazovanje provodi intenzivne aktivnosti na ispunjavanju svih potrebnih uslova za nesmetan početak nove školske godine, a u pojedinim školama u toku proteklog i ovog mjeseca realizovaće se aktivnosti krečenja te sanacije i adaptacije školskih prostorija.

U 2012/13. školskoj godini nastavu u osnovnim školama u BPK Goražde pohađaće ukupno 2057 učenika koji će biti raspoređeni u 122 odjeljenja.

Nova školska godina počinje u ponedjeljak 03. septembra 2012. godine.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.