»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održan sastanak predstavnika obrazovnog sektora i predstavnika privrede BPK Goražde
Datum: 10.10.2022.

U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde, danas je održan sastanak predstavnika obrazovnog sektora i predstavnika privrede BPK Goražde.

Cilj sastanka bio je rad na finalizaciji nastavnog plana i programa za zanimanje Mašinski tehničar- konstruktor alata, kao jednog od novih zanimanja u obrazovnom sistemu na području našeg kantona,  koje je na inicijativu od strane predstavnika privrede izradila Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“, u saradnji sa ekspertom iz SR Njemačke, uz podršku GIZ-ovog projekta „Stručno obrazovanje u BiH“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici kompanija, Privredne komore, Udruženja poslodavaca, škola, Ministarstva obrazovanja i Pedagoškog zavoda, a kako je istaknuto ovom prilikom, uključivanje predstavnika privrednog sektora u izradu te prihvatanje njihovih sugestija i prijedloga je svakako najbolji način da se osigura da se u nastavnom planu i programu za zanimanje Mašinski tehničar- konstruktor alata uvrste znanja, vještine i kompetencije koje su potrebne tržištu rada.

Primjena novog programa se očekuje od školske 2023/2024. godine, a  obrazovnom sektoru je iznimno važno dobiti povratnu informaciju sa tržišta rada prilikom pripreme obrazovnih programa.

Riječi zahvalnosti privrednicima našeg kantona na podršci i spremnosti da odvoje svoje vrijeme i daju doprinos u razvoju novog zanimanja, uputio je  Admir Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda BPK Goražde.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.