»»

"/>
Sa predstavnicima reprezentativnih sindikata potpisan Sporazum kojim se utvrđuje osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika za 2023.godinu
Datum: 14.10.2022.

Nakon postignutog dogovora,  premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  Aida Obuća danas je sa predstavnicima reprezentativnih sindikata potpisala Sporazum kojim se utvrđuje osnovica za obračun plaća budžetskih korisnika za 2023.godinu,  koja iznosi 320,00KM, a njena primjena će se početi provoditi od janura mjeseca 2023.godine.

Potpisivanje sporazuma inicirala je Vlada BPK Goražde, koji će prema riječima premijerke predstavljati osnovu za planiranje finansijskih sredstava prilikom izrade budežta BPK Goražde za 2023.godinu.

„Imajući u vidu činjenicu da je u prethodnom periodu došlo do povećanja troškova života, neophodno je bilo u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima provesti proceduru usklađivanja primanja uposlenih koji se finansiraju iz budžeta BPK Goražde.  Nadam se da će ovaj primjer slijediti i ostali poslodavci kako bi se poboljšao životni standard svih naših građana na području BPK Goražde, a naše namjere su i dalje, u skladu sa finansijskom situacijom, poboljšati radno- pravni status svih uposlenih“-nakon potpisanog Sporazuma kazala  je premijerka BPK Goražde Aida Obuća.

Zadovoljstvo postignutim dogovorom koji je doveo do čina potpisivanja sporazuma ističu i predstavnici reprezentativnih sindikata.  a kako je ovom prilikom naglasio predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samir Kurtović, Vlada BPK Goražde je prva u FBiH koja je ovo pitanje uredila na ovaj način i trebala bi biti primjer svim drugim vladama kantona, pa i Vladi Federacije da i one postupe isto, kako bi se ovo pitanje uredilo na jedan ispravan način.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.