»»

"/>
JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde
Potpisan Ugovor o međusobnoj saradnji socioekonomske podrške nadarenim đacima/studentima povodom Dječije nedjelje
Datum: 24.11.2022.

JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde je u skladu sa predviđenim kriterijima aplicirala na Javni poziv za kandidiranje nadarenih đaka i studenata za dodjelu novčanih nagrada povodom Dječije nedjelje koji je raspisan od strane  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike F BiH.

Od strane Federalnog ministarstva obaviješteni su da je predložena  kandidatkinja Džana Šiljak, učenica Osnovne škole „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, u potpunosti zadovoljila kriterije Javnog poziva, nakon čega je upriličeno potpisivanje ugovora o dodjeli novčanih sredstava.

Tom prilikom, direktorica Centra Mediha Jašarević-Hodžić uputila je djevojčici iskrene čestitke na postignutim rezultatima, te istakla da joj je čast i zadovoljstvo podržati ovako vrijedne i odgovorne učenike, uz obećanje da će u narednom periodu JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde provoditi ovakve i slične aktivnosti  i poduzimati ostale mjere za unaprjeđenje razvoja brige o djeci, o čemu se u ovoj Ustanovi daje poseban značaj.

Iskrene čestitke Džani Šiljak, njenim roditeljima i uposlenicima škole na dosadašnjim izuzetnim rezultatima, s željom da postigne još puno uspjeha u daljnjem školovanju.

 

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.