»»

"/>
Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Dvodnevna obuka direktora osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Datum: 07.12.2022.

Danas je u organizaciji Pedagoškog zavoda, a u saradnji sa misijom OSCE-a, počela dvodnevna obuka direktora osnovnih i srednjih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon što je radna grupa uspješno završila  Standarde i modele stručnog usavršavanja direktora/direktorica predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola dogovoreno je da se realizuje dvodnevna radionica o temi “Razvoj saradnje između škole i aktera u školskoj i lokalnoj zajednici.”

Ovo je sam jedna u nizu od obuka koje će u narednom periodu za menadžmente škola organizirati Pedagoški zavod BPK.  Cilj ovih obuka je sistematsko i plansko unapređenje kompetencija (znanja, vještina i stavova) direktora/direktorica predškolskih, osnovnih i srednjoškolskih ustanova u svrhu osiguranja kvaliteta odgoja i obrazovanja.

Savremena škola se sve više bavi konceptom samorazvoja te tako dobija nove i složenije zadatke. Od svih učesnika odgojno-obrazovnog procesa u školi zahtijeva se kvalitetan i optimalan rad u kontekstu stalnih promjena. Direktori/direktorice škola nisu izuzeti od toga. Prepoznavanje potrebe za kontinuiranim stručnim usavršavanjem direktora/direktorica škola sve je izraženije. Tokom godina, Ministarstvo i Pedagoški zavod su, do neke mjere, odgovarali na te potrebe. Međutim, kao i na većinu zahtjeva koje obrazovanje postavlja, koji su svakog dana sve veći i veći, odgovori su bili stihijski. Zbog potreba za usavršavanjem direktora/direktorica u vođenju i upravljanju školama, ali i uočenog zaostajanja za procesima stručnog i odgovarajućeg razvoja vodećih ljudi u školama, kakav imaju direktori/direktorice u većini razvijenih zemalja, ovaj problem i kod nas postaje sve aktuelniji.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.