»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Održan sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova s područja Kantona
Datum: 21.12.2022.

Na inicijativu novoimenovane ministrice za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  Adise Alikadić-Herić, održan je sastanak sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola i predškolskih  ustanova s područja našeg kantona.

Povod za održavanje sastanka prema riječima ministrice je prije svega upoznavanje sa menadžmentom škola, iako je i sama ministrica već dugi niz godina u prosvjeti, a dolaskom na ovu poziciju želi da u saradnji sa menadžmentom u budućnosti radi na unaprijeđenju odgojno-obrazovnog procesa, ali i ostalih oblasti koje su u nadležnosti resornog ministarstva.

„Želim da iskažem svoje opredjeljenje koje će nadam se rezultirati izgradnjom partnerskih odnosa sa menadžmentom odgojno -obrazovnih ustanova s jednim ciljem, a to je pružanje uslova za adekvatan odgoj i obrazovanje,  kako bi  svako dijete u našem kantonu imalo mogućnost da raste i napreduje u skladu sa svojim mogućnostima“-naglasila je resorna ministrica.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.