»»

"/>
Održan radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima prijevoznika
Razgovori o mogućnostima poboljšanja usluga prijevoza za učenike i pripadnike boračkih populacija
Datum: 10.09.2012.

Organizovanje kvalitetnijeg i troškovno povoljnijeg prijevoza koji se finansira i sufinanisira iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bila je tema današnjeg sastanka kojeg su ministri za obrazovanje, privredu i boračka pitanja Alma Delizaimović, Emir Hodović i Zijad Briga održali sa predstavnicima prijevoznika koji djeluju na području BPK Goražde.

Cilj sastanka bio je da se prije provođenja tenderske procedure za odabir najpovoljnijih ponuđača za vršenje usluga prijevoza učenika i pripadnika boračkih populacija u narednom periodu sagledaju mogućnosti poboljšanja usluga prijevoza, uz racionalizaciju troškova.

Poboljšanje usluga prijevoza, kako je danas istaknuto, uvjetovano je i Zakonom o cestovnom prijevozu FBiH koji, između ostalog, posebno tretira ugovoreni prijevoz.

Prema riječima šefa Organizacione jedinice za promet i komunikacije pri Ministarstvu za privredu Meha Muratspahića, kvalitet samog prijevoza mogao bi se dosta poboljšati organizovanjem prijevoza za učenike od škole do mjesta stanovanja, uz uvođenje vozila koja ne bi smjela biti starija od 15 godina.

– Ministarstvo za privredu je Programom rada za 2011. godinu trebalo da uradi Studiju prijevoza učenika osnovnih i srednjih škola i studenata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sa podacima koje smo dobili od Ministarstva obrazovanja i Ministarstva za boračka pitanja napravili smo tu Studiju koja je donijela neke podatke. Vidjeli smo da se može bolje i kvalitetnije vršiti prijevoz učenika u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Jedna od stvari je što Zakon o cestovnom prijevozu kaže da ugovoreni prijevoz je prijevoz samo ciljane grupe, odnosno učenika od mjesta prebivališta do škole, bez prijema drugih putnika. Mi to moramo ispoštovati, a o cijenama karti i drugo ćemo vidjeti  – kazao je ovom prilikom Muratspahić.

Kako važeći ugovori o organizovanom prijevozu učenika i pripadnika boračkih populacija ističu krajem godine, pripreme za provođenje nove tenderske procedure trebale bi početi uskoro.

– Ugovori sa prevoznicima potpisani su do 31.12.2012. godine i, u međuvremenu, treba pripremiti tendersku dokumentaciju i raspisati novi javni poziv. Mislim da će on biti raspisan u oktobru, a sastanak smo upravo i organizovali da bi se kvalitetno pripremio novi javni poziv i kako bismo izanalizirali sve mogućnosti i nedostatke koje imamo u trenutnoj organizaciji prijevoza učenika i studenata, a i korisnika boračko-invalidske zaštite – kazala je danas ministrica Alma Delizaimović.

I predstavnici prijevoznika iznijeli su danas  svoje stavove po ovom pitanju te istaknuli problem potpune nerentabilnosti pojedinih autobuskih linija na području BPK Goražde, posebno s aspekta malog broja korisnika usluga i udaljenosti pojedinih ruralnih područja.

Kako je istaknula resorna ministrica, sačinjena studija o prijevozu učenika trebala bi biti od koristi za buduće organizovanje prijevoza, uz što manje troškove i kvalitetniji pristup samom prijevozu, a tri resorna ministarstva će, kako je najavljeno, formirati zajedničku radnu grupu koja će sačiniti prijedlog dokumentacije za raspisivanje tendera za odabir najpovoljnijih pružaoca usluga prijevoza učenika i boračkih populacija i ona bi trebala biti osnova za ugovaranje organizovanog prijevoza, na zadovoljstvo kako finansijera i korisnika usluga, tako i  na zadovoljstvo pružaoca usluga prijevoza.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.