»»

"/>
Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde
Predstavnici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde učestvovali na konferenciji ”Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja”
Datum: 19.01.2023.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Adisa Alikadić-Herić i stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emina Hadžić, zajedno s predstavnicima sve tri srednje škole iz BPK Goražde, prisustvovale su na konferenciji ”Socijalna inkluzija u kontekstu srednjeg stručnog obrazovanja” održanoj 17.01. do 18.01.2023. godine u Sarajevu, čiji organizator je  Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ, uz podršku Ambasade SR Njemačke i ambasade Švajcarske.

O temama iz oblasti socijalne inkluzije su govorili dr. Frederic Reichhart sa državnog univerziteta za inkluzivno obrazovanje u Parizu, Laurent Ruedin, savjetnik za socijalnu inkluziju u Švajcarskoj ambasadi, mr. sc. Emina Hadžić, stručna savjetnica za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu BPK Goražde, predstavnici Pedagoškog zavoda Zeničko-dobojskog kantona, Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla, prof. dr. Lejla Kafedžić s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, GIZ-a Srbija, a o ulozi pedagoga u socijalnoj inkluziji je govorila Nermina Karahmetović, pedagogica u MSŠ “Enver Pozderović” Goražde.

Pored konferencijskog programa, organiziran je radno-konsultativni sastanak ministrice Alikadić-Herić sa menadžericom projekta „Stručno obrazovanje u BiH“, Isabel Rapp, na kojem se govorilo o dosadašnjoj saradnji i planovima za aktivnosti u budućnosti.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.