»»

"/>
Pedagoški zavod BPK Goražde
Predstavljene publikacije „Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa“ za peti razred osnovne i prvi razred srednje škole
Datum: 19.01.2023.

Veliki broj nastavnika iz škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prisustvovao je predstavljanju publikacije „Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa“ za peti razred osnovne škole, autorica: Mirele Omerović, Dalile Patogija, Ajle Džiho i Edine Konak, kao i publikacije „Ishodi učenja u planiranju nastavnog procesa“ za prvi razred srednjih škola, koju su izradile: Mirela Omerović, Dalila Patogija, Leila Hamzagić Kovačević, Aida Bešlagić-Jašarević, Edina Filipović, Merhunisa Čerkez i Emina Dautbašić.

Organizator ovog događa bio je Pedagoški zavod BPK Goražde, a nakon predstavljanja navedenih publikacija, o kurikularnoj reformi, ishodima učenja i planiranju nastavnog procesa te procesu nastanka ovih značajnih publikacija sa nastavnicima iz BPK Goražde govorile su Mirela Muftić, profesorica na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i Emina Dautbašić.

Promotorke publikacija bile su mr.sc. Emina Hadžić i Lejla Hodžić, profesorica u MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde.

Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.