»»

"/>
Pedagoški zavod BPK Goražde
NASTAVLJENE EDUKACIJE ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE
Datum: 26.01.2023.
U sklopu programa stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, Pedagoški zavod Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je organizirao edukaciju za nastavnike razredne nastave o temi “Korektivna gimnastika u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja”, gdje je o iskustvima u radu s djecom i zdravstvenom aspektu tjelesnog vježbanja govorio magistar sporta Džanan Obuća.
Alija Lapo je na edukaciji za odgajatelje govorio o vrijednostima igre i pokreta u procesu ranog učenja djece predškolske dobi, a na edukaciji za nastavnike predmetne nastave u osnovnim školama o pedagoškoj dimenziji savjetodavnog rada s roditeljima.
Primjena modularnih nastavnih planova i programa je bila fokus obuke koju je za nastavnike u srednjim školama održao Ermin Dragolj, a o standardima kvaliteta u srednjem obrazovanju i odgoju predavanje su održali mr. sc. Nijaz Zorlak i Ermin Dragolj, stručni savjetnici za oblast obrazovanja u Pedagoškom zavodu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Osim edukacija koje su organizirane u školskim prostorijama, prosvjetnim radnicima su, u saradnji s partnerskim organizacijama, ponuđene i različite online obuke. Interes nastavnika za edukacije je nadmašio očekivanja organizatora, što će u konačnici imati pozitivne efekte na kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa na svim nivoima obrazovanja u našem kantonu, ističu u Pedagoškom zavodu.
Aktivnosti ministarstva
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.