»»

"/>
Poziv kandidatima koji ispunjavaju kriterije za imenovanje na poziciju predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim i srednjim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA        ŠKOLSKIH ODBORA U OSNOVNIM ŠKOLAMA SA PODRUČJA              BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

PREDMET: POZIV
Komisija je na osnovu principa iz člana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ( Sl. novine FBiH broj: 12/03) i kriterija za imenovanje sastavila listu najboljih kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje na poziciju predsjednika i članova  školskog odbora  u osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde te iste poziva da dana 16.01.2012 godine prisustvuju razgovoru koji će se održati u prostorijama ministarstva za obrazovanje, nauku,kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Ul.Višegradska 2a Goražde i to kako slijedi:

JU OŠ Mehmedalija Mak Dizdar

Ime i prezime    kandidat    vrijeme
Deljo Rehad    za predsjednika    9.00 sati
Azina Trgo    za predsjednika    9.10 sati
Munevera Hubjer    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     9.20 sati
Samir Imamović    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     9.30 sati
Ermin Bardak    predstavnik roditelja    9.40 sati
Mršić Enis    za predsjednika    9.50 sati
Mirsad Crljenković    za predsjednika    10.00 sati
Šahović Adis     pred. lokalne zajednice    10.10 sati

JU OŠ Husein ef. Đozo
Spahović Samra    pred. lokalne zajednice    10.20 sati
Bekto Enisa    predstavnik roditelja    10.30 sati
Halida Kurtović    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     10.40 sati
Sead Dardagan    za predsjednika    10.50 sati
Srkalović Elvedin    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     11.00 sati
Hamed Efendić    za predsjednika    11.10 sati

JU.OŠ Hasan Turčalo Brzi
Suvad Forto    pred. lokalne zajednice    12.00 sati
Rasema Ferhatović    za predsjednika    12.10 sati
Bašić Izeta    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     12.20 sati
Šuman Osman    pred. lokalne zajednice    12.30 sati
Salman Ramo    predstavnik roditelja    12.40 sati
Aldijana Zorlak    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     12.50 sati
Šiljak Esad    za predsjednika    13.00 sati
Edin Hadžiehmetović    predstavnik roditelja    13.30 sati
Alija Lapo    za predsjednika    13.40 sati
Jasmina Djana    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika    13.50 sati
Melisa Kurtić    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     14.00 sati
Šubo Esad    pred. lokalne zajednice    14.10 sati
Mujagić Adil     za predsjednika    14.20 sati

JU OŠ Ustikolina
Bašić Izet    za predsjednika    14.30 sati
Vildana Obuća    za predsjednika    14.40 sati
JU OMŠ Avdo Smailović
Ajla Balić    predstavnik nastavnika I stručnih saradnika     14.50 sati

Goražde 11.01.2012 godine            PREDSJEDNIK KOMISIJE                                                                                                                                Broj:10-38-3999-2/11                             Duhović Amir

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.