»»

"/>
JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“

Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 42
Direktor: Mula Imamović
Sekretar: Vildana Halilović

Tel.: 038/ 22 10 20
e-mail: mssep@bih.net.ba
sms_enver_pozderovic@hotmail.com
www. :mssepgorazde.com.ba
https://www.facebook.com/JU-MS%C5%A0-Enver-Pozderovi%C4%87-1509296552657935/?tn-str=k*F

Daleke 1958. godine u Goraždu je osnovana Ekonomska škola koja 20 godina kasnije mijenja ime u Upravnu ekonomsku školu. U toku 1994. godine osim učenika ekonomske škole  počinju se obrazovati i učenici opšte gimnazije. Škola je 1997. godine preimenovana u Mješovitu srednju školu „Enver Pozderović”, te se na taj način odaje počast istaknutom dugogodišnjem profesoru stranih jezika koji je bio iskren prijatelj škole, a svoje

Enver Pozderović

učenike zvao svojom djecom, i čiji je najveći ponos bila rijeka Drina. Danas ova škola obrazuje učenike četiri profila : gimnazija, ekonomski tehničar, poljoprivredni tehničar i turistički tehničar.

Poznato je da su obrazovni profili poljoprivredni i ekonomski tehničar već u procesu reforme stručne obuke u BiH po EUVET programu,  a po najnovijem programu obrazuju se i učenici gimnazije. To praktično znači da su diplome stečene u ovoj školi od školske 2006/07.godine priznate i u Evropi.

Preduzeće za vježbu – Ekonomska škola

Radi se o modelu koji simulira stvarne tokove poslovanja preduzeća, tako da postoje: odjel menadžmenta, nabavke, prodaje, sekretarijata, računovodstva, marketinga, s tim da učenici i učenice u toku jedne školske godine rotacijom poslova upoznaju rad i zadatke svakog odjela. Simulira se poslovni svijet sa realno postojećim domaćim i stranim poslovnim partnerima time što preduzeća za vježbu međusobno trguju. Protok novca, robe i usluga također nije stvaran.

Izborna područja u Gimnaziji: Prirodno izborno područje, društveno izborno područje i jezičko izborno područje.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.