»»

"/>
Dislocirana nastava Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Goraždu

Zaima Imamovića broj 42
Studentska služba: 038/22 00 46
Kontakt osoba: Amina Salić
Web stranice: www.efsa.unsa.ba
www.pfsa.unsa.ba

dislocirana-nastava-ekonomskog-i-pravnog-fakulteta-u-gorazdu_resize.jpg

Dislocirana nastava Ekonomskog fakulteta u Goraždu počela je sa radom u 2006/2007. školskoj godini. Studenti ovog fakulteta uživaju ista prava i povlastice kao i studenti Fakulteta u Sarajevu. Upis se provodi prema uslovima iz konkursa Univerziteta u Sarajevu, a prema aktuelnom Nastavnom planu i programu. Po završetku studija dobijaju diplome Univerziteta u Sarajevu. Nastava se odvija u prostorijama koje su u sklopu Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“, koje su adekvatno opremljene. Ekonomski fakultet u Sarajevu studentima koji prvi put upisuju prvu godinu studija dodjeljuje udžbenike potrebne za pohađanje nastave.

U zajedničkim prostorijama od 2006/2007 školske godine uvedeno je i redovno pohađanje nastave Pravnog fakulteta DN Goražde, također, po Bolonjskom procesu. Studentima koji pohađaju nastavu u dislociranom odjeljenu Pravnog fakulteta u Goraždu
Pravni fakultet u Sarajevu udžbenike daje na revers.
Nastava se odvija po utvrđenom rasporedu, a svi profesori dolaze iz Sarajeva.

EKONOMSKI FAKULTET- DISLOCIRANA NASTAVA GORAŽDE

Školska 2007/2008: Upisano je 60 studenata, koji redovno pohađaju prvu godinu Ekonomskog fakulteta po Bolonjskom procesu.

Školska 2008/09: Nastavu je pohađalo 23 studenta upisanih na drugu godinu.

Školska 2009/10: U prvu godinu upisano je 50 studenata. Nastavu je pohađalo ukupno 69 studenata.

Školska 2010/2011: U prvu godinu upisano je 50 studenata.

PRAVNI FAKULTET – DISLOCIRANA NASTAVA GORAŽDE

Školska 2007/08: Nastavu je pohađao 71 student.

Školska 2008/09: Upisano je 42 studenata.

Školska 2009/10: U prvu godinu upisan je 71 student. Nastavu pohađa ukupno 120 studenata.

Školska 2010/2011: U prvu godinu upisan je 75 student.

Galerija slika:

[nggallery id=24]

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.