»»

"/>
Savez za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
enver-mirvic.jpgPredsjednik: Almir Hadžović

Sekretar: Enver Mirvić
Adresa: Kulina Bana br. 25
Kontakt telefon: 038/ 22 37 48
Fax: 038/ 22 37 48

Savez za sport i rekreaciju invalida Bosansko-podrinjskog kantona Goražde osnovan je 2005. godine s ciljem okupljanja i druženja invalida sa prostora BPK Goražde i šire.

Savez za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde vanstranačka je i nepolitička organizacija koja u skladu sa svojim Statutom ima slijedeće programske ciljeve i to:

– zalaganje za poboljšanje socijalnog i zdravstvenog stanja invalida i zadovoljavanje njihovih kulturnih rekreativnih i drugih potreba;
– organizovanje sportskih rekreacija prilagođenih invalidima i drugim licima sa tjelesnim onemogućenjem s ciljem njihove resocijalizacije i podizanje nivoa tjelesnih i zdravstvenih sposobnosti;
– kontinuirano organizovanje aktivnosti koje putem metoda i postupaka u sportu, prilagođenih mogućnostima i potrebama invalida doprinose svestranijem razvijanju ličnosti i poboljšanju ukupnih njihovih sposobnosti za sadržajniji odmor, rekreaciju, sportski i kulturni život;
– organizovanje invalidsko – sportskih natjecanja i učestvovanje na natjecanjima koja drugi organizuju;
– saradnja sa invalidsko – sportskim i drugim organizacijama i asocijacijama;
– zastupanje interesa svojih članova pred organima općina i kantona u invalidsko – sportskim organizacijama;
– razvijanje aktivnosti u pravcu omasovljenja članstva;
– obezbjeđenje općih materijalnih i drugih uslova za rad Saveza;
– obavljanje i drugih poslova i zadataka koji su u funkciji zadovoljavanja potreba i interesa članova invalida i drugih oblasti rekreacije, rehabilitacije, sporta i unaprijeđenje rada udruženja.

Savez trenutno broji oko 200 aktivnih članova.

Članovi su SSRIBiH, gdje imaju svoje predstavnike koji učestvuju u kreiranju rada i donošenju odluka o aktivnostima.

U skladu sa programskim ciljevima Savez je svojim članovima obezbijedio termine u Gradskoj dvorani za održavanje treninga u malom nogometu i stonom tenisu. Pored ovih sportova, u sklopu Saveza organizuju se treninzi iz slijedećih sportskih disciplina: ribolov, streljaštvo i šah.

Članovi Upravnog odbora su ujedno i vođe i treneri sportskih disciplina, a to su:
• Stoni tenis- Hodžić Fadil
• Mali fudbal, Bido Jelić;
• Ribolov, Čakal Elvedin;
• Streljaštvo, Nedžad Topalović;
• Šah, Enver Mirvić.

Iako veoma mlad, Savez se može pohvaliti brojnim uspjesima i medaljama ostvarenim na takmičenjima, i to:
– 2005. godina – 1. mjesto na KUP-u u malom fudbalu, 2. mjesto na KUP-u „Mujo Peštek“
– 2006. godina: – 2. mjesto na državnom prvenstvu u malom nogometu, 3. mjesto u sportskom ribolovu na KUP-u „Mujo Peštek“, 3. mjesto na državnom prvenstvu u ribolovu, 2. mjesto u šahu na III sportskim igrama za RVI, 3. mjesto u pikadu na III sportskim igrama za RVI i 1. mjesto u bacanju kugle.
– 2007. godina :- 3. mjesto u sportskom ribolovu KUP „Mujo Peštek“, 3. mjesto u sportskom ribolovu na 4. Sportskim igrama za RVI i 3. mjesto u bacanju kugle.
– 2008. godina: – 2. mjesto na V KUP takmičenju u malom nogometu

U budućnosti Savez planira upošljavanje profesionalnog lica i realizaciju jednog velikog projekta koji podrazumijeva obnovu streljane koja se nalazi u sklopu Radničkog stadiona, a koja je u toku agresije izgorjela. Takođe, planira se uspostava bolje suradnje sa udruženjima koja okupljaju invalidna lica.

savez-za-sport-i-rekreaciju-invalida-bpk-004.jpg 

savez-za-sport-i-rekreaciju-invalida-bpk-005.jpg

savez-za-sport-i-rekreaciju-invalida-bpk-007.jpg

savez-za-sport-i-rekreaciju-invalida-bpk-008.jpg

savez-za-sport-i-rekreaciju-invalida-bpk-009.jpg

savez-za-sport-i-rekreaciju-invalida-bpk-010.jpg

savez-za-sport-i-rekreaciju-invalida-bpk-011.jpg

Zakoni i propisi - SPORT
Kontakt

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

Ministar

ADISA ALIKADIĆ-HERIĆ, prof.
ministrica

73 000 Goražde, Bosna i Hercegovina, 1. slavne višegradske brigade 2a
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba;
adisa.alikadic@bpkg.gov.ba

 

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.