12.06.2013.
Obrazac prijave – kultura
09.02.2013.
Konkurs za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika Nadzornog odbora JP RTVBPK d.o.o Goražde
06.02.2013.
K O N K U R S  za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, kao i studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2012/13....
06.02.2013.
P R I J A V N I  O B R A Z A C  za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i...
28.01.2013.
J A V N I P O Z I V ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA REDOVNE PROGRAME NOSILACA SPORTSKIH DJELATNOSTI NA...
28.01.2013.
Obrazac RP – DP-0 Obrazac RP – 1 Obrazac  RP -2 Obrazac RP-3 Obrazac  RP- 4 Obrazac  RP- 5 Obrazac RP- 6 Obrazac RP- 7 Obrazac  RP- 8 Obrazac  RP- 9 Obrazac  RP- 10 Obrazac  RP- 11 Obrazac ...
17.01.2013.
KONKURS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Nadzornog odbora JP RTVBPK d.o.o Goražde
03.01.2013.
Ponovni Oglas za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK-a Goražde
Kontakt

1. slavne višegradske brigade 2a, 73 000 Goražde
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba

MINISTAR

ARMAN BEŠLIJA. ministar
Tel. +387 38 224 259
Fax:+387 38 220 934;
e-mail: obrazovanje@bpkg.gov.ba, arman.beslija@bpkg.gov.ba

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.