»»

"/>
JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“

JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde
Adresa: Maršala Tita 8
Direktor: Sedin Hadžimusić
Sekretar: Nirzama Fazlagić
Tel.: 038/22 12 14
http://sssdzb.com.ba/

 Srednja stručna škola počela je sa radom 1948. godine i nosila je naziv „Škola učenika u privredi“. Prvi upravnik škole bio je Ernest Dimač. Škola je obrazovala zanatlije različitih profila koji su praktičnu nastavu izvršavali u preduzećima i kod privatnih poslodavaca tog vremena.

Donošenjem Zakona o Srednjem usmjerenom obrazovanju, formira se Radna organizacija za usmjereno obrazovanje i  vaspitanje  ”Džemal Bijedić” Goražde tako da školske 1980./1981. školske ulazi u sastav RO sa nazivom OOUR – “Škola za praktičnu obuku” gdje se izvršavaju zanimanja: bravar, mehaničar mašina alatljika, vozač lahkih motornih vozila, automehaničar, autolimar, kuhar, konobar, zavarivač , metalostrugar. Praktična nastava se izvodila u školskim radionicama i RO, kao i kod privatnih poslodavaca.

Sa daljim reformama na obrazovanju dolazi do ukidanja Zakona o srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju. 1990. godine donosi se novi Zakon o srednjoj školi i po tom zakonu škola je promijenila naziv u “Elektrometalsku školu” gdje obrazuje učenike za zanimanje trećeg i četvrtog stepena složenosti, odnosno pored kvalifikovanih radnika obrazuje mašinske tehničare i elektromehaničare. Ovakav status škola je zadržala do 1992. godine.

Škola je radila i u ratnim uslovima i po završetku rata 10.06.1997. godine dobija naziv Javna Ustanova Srednja stručna škola “Džemal Bijedić” Goražde.

Pod tim nazivom je upisana u Sudski registar kantonalnog suda u Goraždu. Škola je u toku svog postojanja zadržala kontinuitet u obrazovanju kvalifikovanih radnika različitih struka, a također je obrazovala i VKR u trajanju od 2 godine za zanimanja koja je škola imala za redovne učenike.

Upis u ovu školu temelji se na opšte-društvenim zahtjevima, kadrovskim i materijalnim uslovima za odvijanje nastave. Osnivač škole je Skupština BPK-a Goražde, a nastava se izvodi u dva potpuno adaptirana objekta. Jedan u ulici „Maršala Tita br.8“, a drugi objekat se nalazi u ulici „Zaima Imamovića br.60.“

JU Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ Goražde obrazuje slijedeća stručna zvanja i zanimanja:

Stručna zvanja IV stepena:

-Trgovački tehničar, IV stepen EU VET nastavni plan i program,

-Tehničar mehatronike vozila, IV stepen EU VET nastavni plan i program,

-Kuhar-tehnolog, poslastičar-tehnolog, IV stepen EU VET nastavni plan i program.

-Poslovno pravni tehničar, IV stepen EU VET nastavni plan i program.

Zanimanja III stepena:

– Elektroničar mehaničar, III stepen EU VET nastavni plan i program,

-Obrađivač gume i plastike i hemijski operater za eksplozivne materije, III stepen.

– Krojač, III stepen EU VET nastavni plan i program,

– Operater na CNC alatnim mašinama, III stepen,

– Frizer-kozmetičar, III stepen,

Mašinbravar, III stepen,

– Zavarivač, III stepen,

– Automehaničar, III stepen,

– Tesar, III stepen,

– Armirač, III stepen.

Zanimanja se mijenjaju s obzirom na potrebe tržišta rada. Ponekad se uvodi zanimanja i za vodoinstalatere i strugare, a u narednim godinama planira se uvođenje obrazovanja i za zanimanja: tesar, pekar i sl. Nastava se u ovoj školi izvodi u kabinetima.

Kabineti su slijedeći:
– EU VET kabinet,
– Informatički kabinet,
– Kabinet za krojače,
– Kabinet za frizere,
– Kozmetički kabinet,
– Kabinet za automehaničare,
– Kabinet za mašinbravare i bravare,
– Kabinet za elektroinstalatere,
– Kabinet za zavarivače,
– Fonetički kabinet.

Opremljenost kabineta je veoma dobra i škola posjeduje najsavremeniju opremu za izvođenje nastave.
Zahvaljući dobroj suradnji sa firmama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obezbijeđene su i stipendije za brojne učenike ove škole. Pored toga, u suradnji sa stranim organizacijama najboljim đacima omogućen je odlazak u inostranstvo na usavršavanje. Kapacitet škole je 500 učenika.

Pored pohađanja redovne nastave učenici su angažovani i u sekcijama. U školi se povremeno organizuje modne revije učenika na kojima učestvuju članovi manekenske sekcije prezentirajući radove učenika krojačke i frizerske struke ove škole.

Škola je dobitnik i brojnih nagrada sa raznih sportskih takmičenja. U školi funkcioniše Vijeće učenika, kao i Vijeće roditelja. Uz utvrđeni Program rada, ova vijeća provode aktivnosti s ciljem uspješnijeg odgoja i obrazovanja mladih.

 

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.