»»

"/>
JU Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“

JU Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ Goražde
Adresa: Zaima Imamovića br. 60
Tel.: +387 38 22 11 37
Fax: +387 38 22 13 37
Direktor: Rifet Bečić
Sekretar škole: Hermina Čovčić
e-mail: justsgo@bih.net.ba
web stranica: www.stshh.com.ba

Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ osnovana je 1961. godine. Te davne 1961. godine, formirana je hemijska struka, a od 1964. godine upisana je prva generacija mašinskih tehničara. Prvi direktor ove ustanove, školske 1961/1962. godine, bio je Nićifor Nedeljković. U to vrijeme, ova škola naziva se Hemijska tehnička škola. Današnji naziv, Srednja tehnička škola dobila je 1996. godine od kada nosi ime istaknutog profesora matematike i nekadašnjeg direktora ove ustanove Hasiba Hadžovića.

U srednjoj tehničkoj školi „Hasib Hadžović“ do sada se vršilo obrazovanje u devet obrazovnih struka i dvanaest stručnih zvanja.

Tokom rata, škola je pretrpjela ogromne štete, kao i druge ustanove u ovom gradu. Zahvaljujući donacijama Visokog saudijskog komeserijata, JEN-a, SOS Balkanes i UNESKO-a škola je sanirana, ali je još uvijek nedostajala oprema za kabinete, kao i druga savremena pomagala i knjige za školsku biblioteku. Teškim i marljivim radom njenih radnika, kao i mnogih profesora, ova škola nastavila je sa radom i u ratnom periodu. U to vrijeme, u njenim prostorijama odvijala se nastava za sve srednje škole u Goraždu.

Zahvaljujući brojnim donatorima, prije svega međunarodnim organizacijama, danas škola raspolaže sa dobro opremljenim hemijskim kabinetom, laboratorijom, informatičkim kabinetom, elektrotehničkim kabinetom, kabinetom za izvođenje praktične nastave za medicinsku struku, internet klubom, fonokabinetom, saobraćajnim kabinetom, kabinetom za fiziku…

U zavisnosti od strukture, odnosno obrazovnog profila, planirano je izvođenje praktične nastave u radionicama kojima škola raspolaže, odnosno u goraždanskim firmama, bolnici i Domu zdravlja. Pored redovne i praktične nastve učenici uzimaju učešća i u sekcijama koje djeluju u ovoj školi.

U školi aktivno djeluje šest sekcija:

1. Ekološka sekcija
2. Literarno-dramska i novinarska sekcija
3. Tehničko-informatička
4. Sekcija za borbu protiv bolesti ovisnosti
5. Sportske sekcije (fudbalska-muškarci i rukometna-žene)
6. Sekcija za zaštitu kulturno-historijske baštine

VANREDNA NASTAVA
Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ svake godine raspisuje konkurs za upis vanrednih učenika. Konkurs se raspisuje jednom godišnje u mjesecu oktobru. Stručna zvanja za koja se raspisuje konkurs slična su redovnim stručnim zvanjima za koje ova škola nudi obrazovanje.
Potrebna dokumenta za upis: rodni list i svjedodžbe o završenim razredima.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.