»»

"/>
JU OŠ „Ustikolina“ u Ustikolini

JU OŠ „Ustikolina“ u Ustikolini
Direktor: Jasmina Omerbašić
Sekretar: Muamera Ahmetspahić
Tel./fax: 038/ 51 81 39
e-mail: os_ustikolina@hotmail.com

os-ustikolina-u-ustikolini_resize.JPG

Osnovna škola „Ustikolina“ jedna je od najstarijih škola na ovom području, s radom je počela davne školske 1908/09. godine. Prvi i tada jedini učitelj bio je Izet Sarajlić. Od jedne učionice i jednog učitelja škola je mijenjala svoj naziv i izgled i postepeno proširivala učioničke kapacitete.

Odgojno-obrazovnu djelatnost škole čini redovna nastava za sve učenike, dopunska, profesionalna orijentacija, vannastavne aktivnosti, rad u okviru kulturne djelatnosti škole.

Osnovna škola „Ustikolina“ održava kontakt i redovno organizuje druženje svojih učenika sa učenicima O.Š. „Bošigovci“ iz Bošigovaca, opština Živinice, te učestvuje na svim lokalnim i regionalnim takmičenjima.

U svom sastavu škola ima jednu područnu školu koja se nalazi u Fočanskoj Jabuci, a matičnu školu pohađaju djeca sa područja MZ Ustikolina (Njuhe, Mrđelići, Zebina Šuma, Brajlovići, Milakovac, Odžak), MZ Cvilin i MZ Jabuka.

Školski prostor, u cjelini gledano, zadovoljava potrebe u organizaciji nastave. Kad je riječ o nastavnim učilima i pomagalima, škola realizacijom pojedinih projekata postepeno rješava i ove nedostatke.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.